Dnes je středa 4. října 2023, 
 

Meopta

>> typy    puškohledy    binokuláry
>> řady    ARTEMIS 2000      ARTEMIS 2100      ARTEMIS 3000      MEOSTAR R1

Meopta uvádí na trh novou generaci puškohledů, která si klade za cíl uspokojit i ty nejnáročnější uživatele. Materiálem používaným pro výrobu tubusů těchto puškohledů je jedna z nejkvalitnějších hliníkových slitin, která umožňuje opatřit povrch tubusu černou anodizací (tzv. eloxem).
Tato povrchová úprava je molekulárně navázána na hliníkový materiál, což činí povrch tubusu extrémně chemicky odolným. Kromě toho je povrch upraven speciální technologií tak, aby byl příjemný na dotyk. Zdokonalené antireflexní vrstvy MB-5501 na optice vedou ke špičkovým hodnotám světelné propustnosti puškohledu mezi 94% - 95%.

>> řez puškohledem <<

Tubus z oceli nebo duralu - nelze jednoznačně říci, zda pro hlavní tubus puškohledu je lepší ocel nebo hliníková slitina.
Oba materiály mají své výhody i nevýhody a z obou materiálů zkonstruovala Meopta tubusy plně vyhovující extrémní zátěži, jaké jsou puškohledy vystaveny. Ocelové tubusy jsou odolnější vůči vnějšímu poškození, hliníková slitina je naproti tomu lehčí. Konstrukce puškohledů Meopta s ocelovými tubusy má však jednu výhodu navíc: Využívá efektu “teplotní kompenzace”, kdy délkové změny hlavního tubusu při různých teplotách jsou plně kompenzovány délkovými změnami vnitřního tubusu nesoucího záměrnou osnovu a čočky převracejícího systému.
Tato jedinečná vlastnost puškohledů Artemis 2000 a Artemis 2100 v praxi znamená, že nulová paralaxa nastavená na 100 m v montážních dílnách Meopty při teplotě 20°C, zůstává nastavena na 100 m při lovu pod poledním sluncem rovníkové Afriky stejně jako na zamrzlých pláních Aljašky.

kvadraticky prubeh

Kvadratický průběh rektifikace
Kvadratický průběh rektifikace znamená, že horizontální i vertikální pohyby záměrného kříže jsou navzájem nezávislé a garantovaného rozsahu pohybu lze dosáhnout v libovolném směru. Na obrázku je vidět srovnání rektifikačního pole puškohledu Meopta a levného “noname” puškohledu. Je vidět, že v některých směrech sice rektifikační rozsah “noname” puškohledu převyšuje rozsah Meopty, ale v důležitých směrech (zejména diagonálních) dosahuje hodnot nedostačujících.
Nepravidelný obvod rektifikačního pole “noname” puškohledu pak říká, že horizontální a vertikální pohyby nejsou nezávislé (projevuje se to zejména v krajních polohách), tj. při otočení točítka horizontální rektifikace se záměrný kříž pohne též ve směru vertikálním.

Záměrný kříž v přední nebo zadní ohniskové rovině
Zámerný kříž umístěný v přední ohniskové rovině (za objektivem) znamená, že při změně zvětšení se současně s obrazem cíle zvětšuje či zmenšuje zdánlivá velikost záměrného kříže (viz tabulka). Záměrný kříž umístěný v zadní ohniskové rovině (před okulárem) znamená, že při změně zvětšení obrazu zůstává zdánlivá velikost záměrného kříže konstantní (viz tabulka).

dalkomerna

Použití dálkoměrné stupnice u křížů 4A a 4B
Do obrazu stupnice umístěte cíl, nebo část cíle, jehož reálnou výšku odhadujete na 0,5 m (tento rozměr signalizuje číslice 0,5 vlevo od stupnice), tak, že spodní okraj cíle leží na základové rysce stupnice. Číslo nad ryskou, která odpovídá hornímu okraji cíle, udává vzdálenost cíle ve stovkách metrů. Odhadujeme-li například výšku trupu dospělého srnce na 0,5 m, nachází se srnec pozorovaný dle obrázku ve vzdálenosti asi 200 m.